Skip to main content
Smått & Gott

Vårdnadstvist advokat Sundsvall

By 2024-06-14No Comments

När familjer står inför utmaningen med en vårdnadstvist, är det avgörande att ha en pålitlig och kunnig advokat vid sin sida. I Sundsvall finns advokatfirman Libre, som specialiserar sig på vårdnadstvister och erbjuder juridisk expertis för att navigera genom dessa komplexa processer.

Att välja rätt advokat för din vårdnadstvist

Att välja rätt advokat är ett kritiskt steg i att säkerställa en rättvis och balanserad lösning för alla inblandade parter. Advokatfirman Libre har ett team av erfarna advokater som arbetar tillsammans för att skydda klienternas rättigheter och intressen.

Erfarenhet och expertis inom familjerätt

Med en djup förståelse för familjerätt och en empatisk inställning, strävar Libre efter att erbjuda sina klienter den bästa möjliga representationen. De förstår att varje familjesituation är unik och kräver en skräddarsydd strategi.

Att navigera i vårdnadstvister med Libre

Libre tar sig an varje fall med största omsorg och uppmärksamhet, och deras mål är att nå en lösning som tjänar barnets bästa. De använder sin juridiska skicklighet för att säkerställa att klienternas röster hörs och respekteras i rättssalen.

Juridisk expertis hos Advokatfirman Libre

Advokatfirman Libre är en advokatbyrå som är djupt engagerad i humanjuridik, med en särskild inriktning på vårdnadstvister. De har flera års erfarenhet av att företräda sina klienter med framgång och sätter alltid klientens bästa i främsta rummet.

Kostnadsfri rådgivning för första kontakten

För de som står inför en vårdnadstvist erbjuder Libre en kostnadsfri första rådgivning. Detta ger potentiella klienter en möjlighet att diskutera sina ärenden och förstå hur Libre kan hjälpa dem att uppnå ett så gott resultat som möjligt.

Teamet bakom framgången

Advokatfirman Libres team består av erfarna advokater som Fredrik Karlsson Rolandsson, Natalie Kojadinovic, Jens Erixon och Oscar Rådberg. Deras samlade expertis täcker ett brett spektrum av juridiska områden, inklusive familjerätt och vårdnadstvister.

Dedikerade till att tjäna barnets bästa

I alla vårdnadstvister är barnets bästa av yttersta vikt. Advokatfirman Libre arbetar med detta som sin ledstjärna, och deras advokater använder sin juridiska skicklighet för att säkerställa att barnets röst hörs och respekteras.

Advokatfirman Libre – Din Juridiska Partner i Sundsvall

När det uppstår en vårdnadstvist är det avgörande att ha en kunnig och pålitlig advokat vid sin sida. I Sundsvall finns Advokatfirman Libre, en advokatbyrå som är specialiserad på humanjuridik och har flera års erfarenhet av att företräda sina klienter inom olika rättsområden, inklusive brottmål, tvistemål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt, hyra, arv och bodelning.

Vårdnadstvist i Sundsvall

Advokatfirman Libre erbjuder expertis och stöd för dem som befinner sig mitt i en vårdnadstvist. Deras advokater, inklusive Fredrik Karlsson Rolandsson, Natalie Kojadinovic, Jens Erixon, och Oscar Rådberg, har gedigen erfarenhet av att hantera vårdnadstvister och andra familjerättsliga ärenden. De sätter alltid klientens bästa i främsta rummet och arbetar för att uppnå de bästa möjliga resultaten.

Advokaternas kompetens

Här är en kort presentation av några av advokaterna på Advokatfirman Libre:

  • Fredrik Karlsson Rolandsson: Medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2014. Han har lång erfarenhet av att företräda klienter inom brottmål, tvistemål och familjerätt.
  • Natalie Kojadinovic: Medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2015. Hon har bred kompetens inom försvararuppdrag, målsägandebiträde, och familjerätt.
  • Jens Erixon: Medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2017. Han har arbetat med vårdnadstvister, brottmål och migrationsrättsliga ärenden.
  • Oscar Rådberg: Medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2020. Han är specialiserad på försvarsuppdrag, bodelning, testamenten, och skuldsättning.

Boka kostnadsfri rådgivning

Advokatfirman Libre erbjuder alltid en kostnadsfri första rådgivning. Om du behöver juridisk hjälp eller har frågor om en vårdnadstvist, är du varmt välkommen att kontakta dem. Första kontakten är alltid kostnadsfri, och de strävar efter att hjälpa dig att nå de bästa möjliga resultaten.

Välkommen till Advokatfirman Libre – din juridiska partner i Sundsvall!