Skip to main content

Håller ditt ventilationssystem tätt? Att det inte finns några luftläckage i din ventilation är viktigt för dess energieffektivitet likväl för luftkvaliteten. I den här artikeln tar vi upp varför det är viktigt att ditt ventilationssystem håller tätt och hur en spårgasmätning kan hjälpa.

Därför vill du inte ha luftläckage

Luftläckage kan leda till att luften i din fastighet får i sig en hel del olika föroreningar samt att ventilationssystemet drar mer energi än vad det behöver, vilket resulterar i onödigt höga kostnader. Problem med luftläckage vill du få reda på så fort som möjligt, så att det kan åtgärdas.

Använd en spårgasmätning

Med en ordentligt genomförd spårgasmätning kan du hitta luftläckage snabbt och enkelt. På så sätt vet du vad du har att handskas med och en reparation kan ordnas. En spårgasmätning kan även mäta den totala kvalitén på ditt ventilationssystem och visa hur totalluftflödena är. Under en mätning med spårgas kan man även se hur mycket återluft som kommer in i fastigheten igen genom tillluften, vilket är viktigt för att kunna se hur bra kvalité luften har.

Det går också att se hur luften fördelar sig i olika rum, så att man kan kolla att det finns en bra fördelning. Samt hur ofta luften byts ut, för att se till att luften vi andas är utan föroreningar.

Få hjälp av ett ventilationsföretag

När du behöver hjälp med ditt ventilationssystem är det viktigt att du tar kontakt med de som är proffsen i branschen. På så sätt kan du få den hjälp du behöver för att få ett effektivt ventilationssystem.

Ett bra exempel på ett ventilationsföretag i Stockholm är NR Klimat. De har många års erfarenhet inom ventilation och vet precis hur de kan hjälpa dig på bästa sätt. Vänd dig till de på NR Klimat när du vill få en proffsig spårgasmätning gjord.